Mission og vision

Hos MetalDanmark arbejder vi for:

– at fremme dansk metal nationalt og internationalt

Vi vil have danske metalbands ud at spille på lige vilkår med andre danske kunstnere, og vi vil have flere metalbands på andre danske festivaler end de genrebestemte. Vi ønsker flere jyske metalbands til Sjælland, sjællandske bands den anden vej over broen samt fynboer i begge retninger.

Internationalt arbejder vi for at skabe bytteordninger for både branche og artister. Vi vil skabe ordninger hvor danske bands og branchefolk sendes ud med tilhørende økonomisk støtte for at netværke og på den måde at blive spottet af andre brancher. Herved promoveres de enkelte bands samt den danske metalbranche som helhed.

– at øge synligheden og mulighederne for alle aktører i det danske metalmiljø

Metallen er på mange måder det sorte får i dansk musik. Det vil vi gerne ændre på. MetalDanmark arbejder aktivt for at danske metal og hardrock-bands får se samme vilkår for at opnå deres fulde potentiale som andre genrer i dansk musik. Vi mener at dette kræver at metalmiljøet bliver mere synligt, afmystificeret og at vi formår at gøre grænserne mellem genrene mindre gennem samarbejde.

Helt basalt er vi ude efter en ligestilling mellem genrene. Vi ser ingen grund til at dansk metal og hard rock eksempelvis ikke i højere grad skulle være en del af radiostationernes playlists. Vi er allerede godt på vej med initiativer som Sort Søndag og MyRock, men vi mener stadig der er mere at komme efter.

– at støtte de danske metalaktører med tværfaglighed, netværk, national og international samarbejde

Vi rådgiver og guider metalaktører indenfor samtlige aspekter af deres musiske virke. Det gør vi gennem workshops og foredrag om alt fra koncertbooking, generel indsigt i metalverdenens mekanismer samt rådgivning omkring kontrakter og tilbud. Kan vi ikke hjælpe, sender vi jer videre til nogle der kan. Vi tilbyder med andre ord en basisviden om miljøet, du kan bruge i forbindelse med dit musiske projekt nationalt og internationalt.

– at skabe bro mellem publikum, medier, aktører og andre musikorganisationer

MetalDanmark vil arbejde for at gøre grænserne mindre mellem musikkulturene i Danmark. Der er tendens til en ”os og dem”-tankegang når metallen anskuer sig selv i forhold til andre musikgenrer, og i særdeleshed også den anden vej. Denne holdning gavner ikke vækstforholdene for metallen som genrer i det danske musikbillede. For at opnå mere åbne interne grænser samarbejder vi med andre musikorganisationer i Danmark på tværs af genregrænser.